1974 yılından itibaren demir cevheri üretimi ile madencilik faaliyetlerine başlamış olan şirketimiz ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde üretimini sürdürmektedir.

9 adet işletme ruhsatlı sahamızda 450 personeli ile;
1.500.000 ton/yıl tüvenan krom cevheri,
450.000 ton/yıl demir cevheri,

Yıldaki üretim kapasitemiz ise;
100.000 ton krom konsantresi,
150.000 ton yüksek tenörlü demir cevheri,
300.000 ton düşük tenörlü demir cevheri,

İşletmelerimizin ekonomik ömrünü arttırmak ve potansiyel rezervlerin görünür hale getirilmesi için Türkiyenin çeşitli illerinde maden sahalarının değerlendirilmesi, maden arama ekipleri tarafından aktif olarak devam ettirilmektedir.

KROM

Şirketimiz Sivas İli Kangal İlçesinde 1.500.000 ton kapasiteli düşük tenörlü tüvenan cevher beslenerek %46-48 Cr2O3 tenörlü konsantre olarak stoklanır. Mersin Limanına sevk edilir.
Kayseri İli Tomarza ve Pınarbaşı İlçelerinde bulunan Paşalı – Akmezar – Işıklar sahalarından üretilmiş olan tüvenan cevher, şirketimize ait Tomarza İlçesi Köprübaşı Mevkiinde kurulu 12.000 ton/yıl kapasiteli tesisimizde işlenmiş %46-48 Cr2O3 tenörlü konsantre krom haline getirildikten sonra Mersin’e nakledilmiştir.Söz konusu sahalarda şuanda üretim faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

KURŞUN - ÇİNKO - BAKIR

Balıkesir İli Dursunbey İlçesinde bulunan Kurşun-Çinko-Bakır sahamız 2011-2018 yılları arasında faaliyet göstermiştir. İşletmede 225.000 ton düşük tenörlü tüvenan cevher flotasyon tesisinde zenginleştirilerek 15.000 ton sülfürlü çinko-kurşun-bakır konsantresi elde edilmiştir.

Ayrıca Kayseri İli Yahyalı İlçesi Havadan Yeraltı İşletme Sahamızda ise 1987 yılından itibaren yılda 10.000 ton oksitli kurşun-çinko üretimi yapılmış olup söz konusu saha devredilmiştr.

DEMİR

Balıkesir İli, Havran İlçesi, Eymir Köyü mevkiinde 1953 yılından beri demir madeni üretimi yapılmakta olup 1998 yılından beri üretim faaliyetleri şirketimiz tarafında gerçekleştirilmektedir.

Sahamızdan yılda 300.000 ton tüvenan demir cevheri üretilmektedir. Bunun 100 - 150.000 ton kadarı kırma eleme ünitesinde boyutlandırılarak yüksek tenörlü cevher olarak ülkemizdeki demir-çelik fabrikalarına, kalan kısım iseiri parçalar halinde düşük tenörlü olarak Batı Anadolu bölgesindeki çimento fabrikalarına satılmaktadır.